"2 Aralık 2014 TBMM

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili MHP Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ'den;

"Hayatın normal akışı içinde her an ve her durumda güçlüklerle karşılaşmamız mümkündür.

İnsanlığın uzun tarihi bir bakıma doğumdan ölüme kadar geçen süre içinde vasat bulan ve farklı sebeplere dayanan güçlüklerle başa çıkmanın anlatımıdır.

İnsan hayatının hazır bir reçetesi olduğunu iddia edemeyiz.

Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren, ruh ve vücut sağlığımızın ilelebet istikrar ve garanti altında olacağını da söyleyemeyiz.

Yaşadığımız sürece engellerle karşılaştığımız bir gerçektir.

Hayatı anlamlı ve değerli kılan engellerle başa çıkılması, bunlara göğüs gerilmesidir.

Tanım itibariyle engel; bir şeyin gerçekleşmesini önleyen mahzur, müşkül veya pürüzdür.

Ne var ki, bu tanımdaki statik ve tek yönlü yaklaşım engeli ya da engelli olmanın gerçek yüzünü açıklamaktan nispeten uzaktır.

Bir insanın doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini farklı derecelerde kaybetmesi bir engele maruz kaldığının işaretidir.

Bize göre, bu engel ve engelli halin hayatın biteviye çehresi içinde sorun olarak görülmesi eksik ve hatalı bir bakıştır.

Engelli olmak yetersizlik, acziyet, düşkünlük, acınacak bir durum olarak değerlendirilmemelidir.

Kaldı ki, engelli hakları, engelli kardeşlerimizin, engelsiz fertler gibi eşit haklara erişimini sağlamak için vardır ve bu pozitif ayrıcalık herkes tarafından kabullenilmelidir.

Yarın karşılayacağımız “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” engelliliğin manası üzerine derin ve çok boyutlu bir tefekkür için hepimize fırsat verecektir.

Aynı zamanda bir vicdan muhasebesi yapmak için 3 Aralık bir dönüm noktasıdır.

İster engeli olsun, ister olmasın her insanımız problemlerle boğuşmaktadır.

Akıl ve vicdan sahibi hiç kimse bu yakın ve somut gerçeğe itiraz edemeyecektir.

Fakat önceliği elbette engelli kardeşlerimize vermeliyiz ve onlara hak ettikleri ilgiyi samimiyetle göstermeliyiz.

Engelli olmanın utanacak, sıkılacak, dert edecek, kahredecek kayıp ve kusur olmadığını bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız.

Şunu da ifade etmeliyim ki, engelli vatandaşlarımızı hatırlamak ve beklentilerini hatırlatmak için sadece 3 Aralığı ya da 10-17 Mayıs haftasını beklemek hakkaniyetli ve insaflı bir tutum değildir.

Engellilerin arzu, istek ve ihtiyaçları yılın tamamında gündemin ön sıralarında yer almalıdır.

Hiçbir ayrıma takılmadan insan olmanın sağladığı tüm imkânlar engelli kardeşlerimize de sunulmalıdır.

Bu kapsama giren sosyal, siyasal ve ekonomik imkanlar bir lütuf olmayıp engeli bulunan her kardeşimizin anasının ak sütü gibi hak ve helalidir.

Engelli olmayı dışlanmak ve toplumsal ilişkilerden ayrı tutulmak için bir bahane olarak görmek insani olmayacağı gibi, ahlak ve vicdanla da bağdaşmayacaktır.

Ülkemizde engelli vatandaşlarımız; sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, istihdam, ulaşabilirlik ve erişebilirlik, politik haklar, sosyal yaşama katılım gibi birçok alanda türlü sıkıntılar içinde yaşamak zorundadır.

Ayrıca engelli kardeşlerimizin yaşadıkları bu sorunların ailelerini, yakınlarını ve çevrelerini içine alan geniş bir etki alanına sahip olduğu da bilinmektedir.

Var olan bu sorunların çözümünde devletin, özel teşebbüsün ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir çaba sarf etmeleri ve el birliği yapmaları mecburidir.

Ve üstelik bu konudaki ihmaller serisi toplumsal maliyetleri de ağırlaştıracaktır.

Engelli vatandaşlarımızın bağımsız, ayakları üstünde durabilen ve mutlu fertler olarak yaşayabilmeleri için yapılması gerekenler daha çoktur.

Unutmayalım ki, engelli olmak bir tercih ya da talep edilen bir durum değildir.

Bugün bir engelimizin olmaması, yarın olmayacağı anlamına gelmeyecektir.

Bu itibarla her insan bir yönüyle engelli adayıdır.

Engelli kardeşlerimize verilen destek ve sunulan katkılar insani ve ahlaki bir sorumluluk olmakla birlikte, aynı zamanda herkesin geleceğini de güvenceye alması demektir.

Bir insanın kalbi engelli değilse, duygu ve değerleri engellenmemişse mesele yoktur.

Zihin yerine zihniyette engel yoksa ümitsizlik ve yılgınlık doğru olmayacaktır.

Engelli kardeşlerimizin var olan sorunlarını biliyor ve iktidarımızda hak ettikleri yardım ve desteği daha fazla vereceğimizi şimdiden kararlılıkla ilan ediyorum.

Engelliliğin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

Engelsiz bir hayat için lazım gelen tüm çabamızı göstereceğiz.

 ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ münasebetiyle bütün engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepsine Cenab-ı Allah’tan huzurlu bir hayat geçirmelerini niyaz ediyorum."

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
14 Ocak 2015, Çarşamba Saat:11:45
 
Detay İçin Tıklayınız
''Engellilerin ve engelli yakınlarının karşı karşıya oldukları sorunlar ile engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen hizmetlerin nitelik ve yeterlik bakımından araştırılması
04 Aralık 2014, Perşembe Saat:16:02
 
Detay İçin Tıklayınız
Sayın Devlet Bahçeli'nin 02.12.2014 tarihinde MHP Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma
04 Aralık 2014, Perşembe Saat:16:00
 
Detay İçin Tıklayınız
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr Ruhsar DEMİREL'in"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle yaptıkları basın açıklaması
04 Aralık 2014, Perşembe Saat:15:52
 
Detay İçin Tıklayınız
Ağır Engelli Çocuğu ve Yakını Bulunan Kamu Çalışanlarına Eğitim-Bakım İzni Verilmesi ile Gece Çalışmasından Muaf Tutulmaları
21 Kasım 2014, Cuma Saat:18:56
 
Detay İçin Tıklayınız
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:128 Balgat / ANKARA   Telefon :+90-312-472 55 55   Fax: +90-312-473 15 44